Kredyty jako pomoc w kryzysie

2019-01-21
 Kredyty jako pomoc w kryzysie

Z analiz i ocen przebiegu procesów restrukturyzacyjnych wnioskuje się, że osiągnięcie celów projektowanej restrukturyzacji zależy w dużej mierze od postrzegania w procesie jej organizowania, przebiegu i nadzoru określonych wymogów oraz zasad postępowania zawartych w charakterze struktur przedsiębiorstw ukształtowanych w przeszłości, a także w obecnych warunkach gospodarki, w tym także źródła finansowe czyli najczęściej kredyty. Wśród tego rodzaju zasad i wytycznych oraz sugestii i zaleceń dotyczących restrukturyzacji a także w oparciu o doświadczenia przedsiębiorstw można wymienić następujące. Jest narzędziem pozwalającym dokonać takich przekształceń w przedsiębiorstwie, które stworzą warunki do poprawy efektywności i osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo, poprzez unowocześnienie procesów zarządzania, podniesienie wartości, zwiększenie atrakcyjności na rynku oraz poprawienie sytuacji finansowej dzięki temu, że kredyty są ogólnie dostępne.

Restrukturyzacja jest procesem, który obejmuje cele i działania, wzajemnie ze sobą powiązane i wymagające koordynacji, ukierunkowane na podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jest to alternatywa dla dotychczasowych możliwości rozwojowych, pozycji rynkowej, technologii, struktury i organizacji, oraz możliwości rozwiązywania problemów finansowych poprzez kredyty.