MacBook Pro near white open book

Jak działa proces redakcyjny?

Redaktor i korektor to osoby w znaczący sposób poprawiające efekty pracy pisarzy i copywriterów. Dzięki ich wysiłkowi teksty są wolne od błędów i stają się bardziej przyjazne w odbiorze przez czytelników. Aby artykuł został odpowiednio poprawiony, musi przejść cały proces redakcyjny, który podzielony jest na etapy. Dowiedz się, jaką drogę musi przejść tekst przed publikacją.
Merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu sprzyja poprawie jego jakości. Prace pisemne poprawiane są „od ogółu do szczegółu”, co oznacza diagnozę podstawowych błędów na początku i tych szczegółowych w końcowych fazach pracy redakcyjnej.

Pierwszym krokiem w procesie redakcyjnym jest kontrola antyplagiatowa. Pozwala ona ustalić na ile tekst jest oryginalny. Kopiowanie cudzej wartości intelektualnej grozi konsekwencjami prawnymi. W celu sprawdzenia tekstu może posłużyć nawet wyszukiwarka Google. Pomocne okazują się także narzędzia antyplagiatowe.

Kolejny etap redakcji w kwestii tekstów SEO jest określenie zgodności z wytycznymi. W tej fazie redaktorzy dostają odpowiedzi na pytanie, czy tekst jest odpowiedniej długości, czy każda z pozycji została opisana, czy struktura tekstu jest prawidłowa i czy zakres prac został odpowiednio ustalony.

Redaktorzy badają także wartość merytoryczną tekstu. Gdy tekst czyta sam autor, może on nie wychwycić błędów. Rolą redaktorów jest wyłapanie błędów logicznych, na przykład wówczas, gdy jedno zdanie nie wynika z drugiego. Dobry tekst powinien mieć określony ciąg przyczynowo skutkowy i prowadzić do konkretnych wniosków.

Ostatnim stadium pracy redaktorów jest wykrycie błędów językowych. Warto upraszczać zdania i eliminować ryzykowne zwroty, które mogą być odebranie opatrznie. Prawidłowo napisany artykuł sprawia wrażenie profesjonalizmu i buduje renomę eksperta, a przy tym jest zrozumiały. Zdania mają odpowiednią składnię i zachowują reguły ortograficzne, stylistyczne oraz gramatyczne.
Cały proces redagowania prac pisarzy i copywriterów to zajęcie dające wymierne korzyści. Z tego względu warto zlecać to zadanie profesjonalistom.